NUREK ZAWODOWY III KLASY
~1000h pod wodą - zawodowo

KIEROWNIK PRAC PODWODNYCH III KLASY
od 9 lutego 2016



UMIEJĘTNOŚCI:

- praca w zespole,
- dokładne i szybkie układanie gabionów,
- cięcie BROCCO, węglówka,
- spawanie,
- narzędzia hydrauliczne, pneumatyczne,
- eżektorowanie, waterjet,
- inne prace wymagające precyzji i dokładności,
- obycie w pracach saperskich.